นายคิวฟังเรื่องราวของผู้ฟังแบบไม่มีอารมณ์ร่วมและไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้ฟังเลยแม้แต่น้อย แสดงว่านายคิวมีระดับของอารมณ์ร่วมแบบใด