ร่วมสมัครเป็นนักฟังเชิงลึก ร่วมพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ไปกับเรา

คุณกำลังสนใจอะไรอยู่?
สนใจเป็นนักฟังเชิกลึก
สมัครเป็นนักฟังเชิงลึกเลย
สนใจเป็นผู้ระบายปัญหา
เริ่มต้นระบายปัญหากับเรา
สงสัยว่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวช
เริ่มต้นทดสอบเลย
43
กลุ่มทดลองที่ได้ Digital Certification
216
ผู้สมัคร Hearing Heart Platform ทั้งหมดในทุกช่องทาง
65
ผู้ที่สนใจและทดลองเรียน
รายชื่อนักฟังเชิงลึก
Panupong B.
Kulthida J.
Watchirawit C.
Sukhathai N.
Pawarit B.
Sorn T.
Sarita Y.
Sukanya Y.
Thitiphong L.
สุภาพ รุ่งฌรจน์รังสิมา
อรฐษา วาทีมงคลกาล
Jirawit Kitporntheranunt
สมสุข เจริญโรจนาวณิชย์
อาภารัตน์ อ๊อกกังวาล
อภัสรา ธนวัฒนชัยพงศ์
ธาตรี แสงมีอานุภาพ
Term Chee
พัสกร นววัฒนทรัพย์
ธนพล วีราสา
ปัณณวิชญ์ นรากุลพิพัฒน์

หากคุณมีคนรอบๆที่?

จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนเครียด...

อยากหาวิธีการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ

อย่างมีความสุข

แต่ไม่รู้ต้องเริ่ม "ฟัง" อย่างไร

จำเป็นต้องฟัง แต่ไม่อยากเก็บความทุกข์มาใส่ตัว

อยากเข้าใจวิธีการเข้าใจคนอื่น

แบบไม่เป็นภาระตัวเอง

"ฟัง" แบบไม่เป็นทุกข์

ต้องการให้สังคมรอบตัวมีแต่พลังบวก...

อยากพัฒนาทักษะตัวเอง

และร่วมสร้างสังคมนักฟังเชิงลึก

ให้ครอบครัว องค์กร และประเทศไทย

The 20th Annual International Mental Health Conference

ผู้ก่อตั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ในหัวข้อ "บทเรียนการให้คำปรึกษาในวิกฤติโควิด-19" เวลา 13.00-14.30 ออกอากาศใน Cisco WebEx, TNN, Facebook Live และ YouTube

[18/6/21] ขอบคุณนิตยสาร The Cloud สำหรับบทสัมภาษณ์ลงคอลัมน์ Little Big People

เรื่องโดย ปัน หลั่งน้ำสังข์ ภาพโดย ณัฐนิช ชนะฤทธิชัย 

ติดตามบทสัมภาษณ์ได้ที่: https://readthecloud.co/hearing-heart/

โครงการ Invent Builder พัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกับกรมสุขภาพจิต “หัวใจมีหู” (Hearing Heart) ตอบโจทย์ Health Tech ยุค 5G สร้างนักฟังเชิงลึกแบบออนไลน์ 100% เติมเต็มบริการทางสุขภาพจิต

ทีมมุมมอง เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายในโครงการ Invent Builder โครงการซึ่งสรรหาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) ในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพในปัจจุบัน และสามารถต่อยอดธรุกิจโทรคมนาคมและดิจิทัล

[20/4/21] www.moom-mong.com 

ได้เข้าร่วมงานส่งมอบการจัดซื้อจัดจ้างในการ "เชื่อมต่อการฝีกทักษะการฟังเชิงลึก" ให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรสาธารณสุข ทั่วประเทศ

ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ การตรวจรับผ่านไปได้ด้วยดี พร้อมขยายสเกลสู่การทดลองระบบร่วมกับสถาบัน

และต่อขยายไป Roadmap ส่งเสรืมระบบนิเวศน์นักรับฟังของประเทศต่อไป

[5/4/21] Sati Roadmap

ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์นัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบลจิตเวชขอนแก่นฯ และ Mr. Amornthep Sachamuneewongse 

ในการเข้าร่วมพิธีเปิดตัว Roadmap Sati ในการพัฒนานักรับฟังเชิงลึกร่วมกับแพลตฟอร์มที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการรับฟังกับประเทศไทย @Pearl Tower

ทั้งนี้ได้มีการเสวนา เพื่อทำการสร้างความตระหนักให้กับประชาชน 

ในการเรียนรู้ทักษะการฟังเชิงลึก เพื่อเป็นกองทัพนักรับฟังของประเทศไทยต่อไป

พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานและบริการต่างๆ 

เพื่อส่งต่อนักรับฟังเชิงลีกเข้าสู่ระบบอย่างยั่งยืน

Influencer
Leo - เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนละกัน
Nonnam - นักแสดงอิสระ
Nicolene - มิสไทยแลนด์เวิร์ค 2018
Billy - เชฟ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
Nita - รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวไทย 2563
Milo - นักแสดงชื่อดัง
Khaimook - แพทย์ / นักแสดง / ดีไซเนอร์
Pluem - สถาปนิก / นักแสดงชื่อดัง
สนับสนุนโดย

Hearing Heart - คนไทยหัวใจมีหู


เราเป็น Platform ที่พัฒนาจาก Prototype ที่ได้รับทุนจาก สสส และ แผนงานสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิต 

ในการสอนหลัก "การฟังเชิงลึก" รูปแบบออนไลน์ 100% ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาและเติมนักฟังเชิงลึกเข้าสู่ระบบบริการทางสุขภาพจิต

เรียนรู้เพิ่มเติม

โรงพยาบาลพระราม 9 ได้ทำการนำร่องทดสอบทดลอง Hearing Heart Platform เรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ. พระรามเก้า ได้อธิบายประโยชน์ของการนำ Platform ไปใช้สอนญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวช และพนักงานในแผนก Mind Heart

เรียนรู้เพิ่มเติม
นวัตกรรมฝึกทักษะการฟังแบบออนไลน์ ด้วยระบบ:


นวัตกรรม Mental-Telehealth ที่แรกในไทย 

ที่พัฒนาจากโปรเจกต์ต้นแบบ จากกรมสุขภาพจิต 


ให้ผู้เรียนรับเกียรติบัตรหลังจบคอร์สอย่างเป็นทางการรับการฝึกฝนด้วยระบบวีดีโอคอล

โต้ตอบจริงจากเคสจำลอง


ให้คุณฝึกการฟังอย่างมีระบบ

ด้วยการเรียนแบบลองทำจริง

เข้าใจได้มากกว่า แม้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%


รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการฟังแบบ 1-1 

นำเอาไปใช้งานและปรับปรุงจริงได้ทันที


ทำให้คุณมั่นใจในการฟังของคุณมากขึ้น

ได้อย่างมีขั้นตอนและหลักการ 

เนื่องจากระบบ มีผู้เชี่ยวชาญประจำสม่ำเสมอ